Generalforsamling mandag 6. februar

Den årlige generalforsamling afholdes mandag 6. februar 2017 i arenaens VIP-lokale.

Program:

  • Kl. 18-19: Smørrebrød og øl/vand. Tilmelding nødvendig.
  • Kl. 19-20: Generalforsamling iflg. vedtægter. Se nedenfor. Der udsendes indkaldelse senest 14 dage. Forslag og ændringsforslag til vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest mandag 30. januar.
  • Kl. 20-21: Kaffe og kage.

Indkaldelse generalforsamling MCK 2017

Skriv et svar