Referat af generalforsamling i Morsø Cykelklub den 24.1.2013.

1. Valg af dirigent.

Til dirigent blev valgt Torben Hellegaard.

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

Formanden aflagde beretning. Se vedlagte. Efterfølgende var der bl.a. spørgsmål om:

Bestyrelsen vil overveje flere planlagte løbsdeltagelser i 2013 samt vedrørende afklaring af MTB-samarbejde med Thy på licensområdet. Vi afventer en reaktion fra Thy inden vi finder ud af hvordan vi går videre.

Det vil være ærgerligt hvis vi mister nogle af vores unge, fordi vi ikke kan tilbyde dem ordentlige muligheder. DCU overvejer i 2015 at give muligheder for at have licensryttere uden forpligtelser til at afholde løb mv.

Det var et fremtrædende ønske, at vi skal have nogle tilbud til de unge, men vi skal realistisk vurdere vores ressourcer forinden.

Beretning godkendt.

3.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Jesper gennemgik regnskabet. Godkendt

 

4.   Årets cykelrytter.

Torben Hellegaard blev valgt.

 

5.   Forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Ingen forslag modtaget. Bestyrelsen arbejder videre med licensovervejelser.

6.   Fastsættelse af kontingent.

Fortsætter uændret på 500 kr. om året.

 

7.   Valg af bestyrelse.

På valg er: Jesper Hyldig, Ejvind Overgaard, Lars Ole Riis,. Lars Ole Riis ønsker ikke genvalg.

Carsten Pedersen valgt til bestyrelsen. De øvrige genvalgt.

Bestyrelsen består desuden af: Per Mikkelsen, Peter Larsen, Bent Birk og Peter Undall.

 

8. Valg af suppleanter.

Paul  og Anders Kortsen.

 

9.  Valg af revisor + revisorsuppleant.

Genvalg til Torben Hellegaard. Suppleant : ingen valgt.

 

10. Valg til stående udvalg.

Mors Rundt: Per Mikkelsen, Ejvind Overgaard, Torben Hellegaard, Erling Dissing er medlemmer. Gunnar Væver overvejes  (Erling spørger).

MTB- løbsudvalg: Per Houmøller, Anders Cortsen, Carsten Pedersen, Jan Brunhøj Pedersen og Jesper Trans.

Aktivitets/festudvalg: Peter Undall, Erling Dissing, Knud Boll og Ole Raunskov.

Ungdomsudvalg: Udvalg nedlagt – bestyrelser arbejder med det.

11. Eventuelt.

Jesper Hyldig orienterede om Søsportcentret.

 

Referent

Bent Birk Kristensen

Skriv et svar