Generalforsamling 24. januar 2013

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
 4. Årets cykelrytter
 5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 20/1.

 1. Fastsættelse af kontingent
 2. Valg af bestyrelse.

På valg: Jesper Hyldig, Ejvind Overgaard, Lars Ole Riis. Lars Ole Riis ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen består desuden af: Per Mikkelsen, Peter Larsen, Bent Birk og Peter Undall.

 1. Valg af suppleanter.
 2. Valg af revisor + revisorsuppleant.
 3. Valg af stående udvalg

Mors Rundt, MTB-løbsudvalg, aktivitets/festudvalg, ungdomsudvalg. Se udvalgenes sammensætning og opgaver i bilaget.

 1. Eventuelt.

 

Bestyrelsen for MCK

 

Bilag til generalforsamlingen

Bestyrelsen har besluttet ikke at opretholde status som licensklub under DCU i 2013. Bestyrelsen søger i stedet et samarbejde med Thy Cykle Ring med udgangspunkt i ungdomsarbejdet. MCK er lykkedes med gennem 2-3 år at få et antal unge i gang med cykling, men licensudvalg og bestyrelse har ikke magtet at hjælpe de unge helt i gang med konkurrencedelen i DCU-regi. Desuden finder bestyrelsen det problematisk at afsætte de nødvendige midler til DCU-licens og frikøb for løbsafholdelse mv. (ca. 10.000 kr. årligt).

Der er rettet henvendelse til TCR’s bestyrelse, hvor MCK foreslår mulighed for delt medlemskab. Det vil tilgodese unge, som kan få svært ved at deltage fuldt ud i TCR træning. Det væsentlige for MCK er at fortsætte den gode udvikling med unge og at kunne fastholde de unge, vi har fået i gang.

 

Klubbens stående udvalg og deres opgaver:

Mors Rundt: Udvalget står for motionscykelløbet ”Sparbankløbet Mors Rundt” (juli). Udvalget holder 4-5 planlægningsmøder årligt og laver aftaler med politi, hjemmeværn, diverse sponsorer og leverandører, hjælpere mv. Desuden er der en del opgaver med PR og presse.

Udvalget har 5 medlemmer: Per Mikkelsen, Torben Hellegaard, Jesper Hyldig og Erling Dinesen.

 

MTB-løbsudvalget: Udvalget planlægger/ afvikler Jesperhusløbet (november) og arrangerer sammen med Morslands historiske museum Skarregaardløbet (juli). Udvalget holder 4-5 planlægningsmøder årligt og laver aftaler med skoven, sponsorer og leverandører. Der er opgaver vedr. PR og presse.

Udvalget har 3 medlemmer: Lars Ole Riis, Sten Knudsen og Per Houmøller (?). LOR og SK ønsker ikke genvalg.

 

Aktivitets/festudvalget: Udvalget tager initiativer til aktiviteter som styrker fællesskabet i klubben. Desuden hjælper udvalget med det praktiske i forbindelse sæsonstart, sæsonafslutning, generalforsamling mv.

Udvalget har 3 medlemmer: Ole Raunskov, Ove Horn og Knud Boll.

 

Ungdomudvalg: Udvalget holder kontakt med klubbens ungdomsryttere (både motion og licens). Udvalget hjælper de unge med træningsaktiviteter og forsøger integrere dem i klublivet i øvrigt.

Udvalget har 2 medlemmer: Per Mikkelsen og Tage Odgaard Nielsen ???

Skriv et svar