Udvalgets arbejdsområde: Klubarrangementer (klubaftener, fester, sæsonstart/afslutning mv.), generalforsamling (i samarbejde med bestyrelsen). Udvalget fungerer også som husgruppe i forbindelse med indretning og brug af lokalerne på Duevej.

  • Kontaktperson fra bestyrelsen: Tommy Nielsen
  • Tovholder: Erling Dissing
  • Udvalgsmedlemmer: Morten Odgaard

Kontakt: