Udvalgets arbejdsområde: Etablere og vedholde spor i skovene. Kontakt til skovejere/lodsejere, kommune og myndigheder osv. Samarbejde mellem klubber på Mors (MCK, FLUIF, CKMA 2003, Morsø Firmasport, Jesperhus). Søgning af fondsmidler. Fredning og godkendelser.

  • Kontaktperson fra bestyrelsen: Rene F. Søndergaard
  • Tovholder: Torben D. Sørensen
  • Udvalgsmedlemmer: Bjarne Smedegaard, Torben D. Sørensen, John Christensen (Sindbjerg), Kaj Trans
  • Fra øvrige klubber mv.: Karsten Hald (FLUIF), Lars Kjærgård (CKMA), Thomas Pedersen (CKMA), Tom Andersen (FLUIF)

Kontakt: