Udvalgets arbejdsområde: Arrangere og afvikle landevejsmotionsløbet Mors Rundt

  • Kontaktperson fra bestyrelsen: Per Mikkelsen
  • Tovholder: Per Mikkelsen
  • Udvalgsmedlemmer: Kim Jensen Møller, Peter Undall og Erling Dissing

Kontakt: