Generalforsamling MCK 26. januar 2015

Beretning generalforsamling 260115 (hent pdf-dokument)

Godkendt regnskab MCK 2014 (hent som pdf-dokument)

Bestyrelsens beretning:

2014 har været et spændende år hvor det lykkedes at folde klubben ud som både elite- og licensklub og som en klub, der tager initiativer til at samle begyndere og interesserede, men ikke organiserede, cykelmotionister. Det hele bygger stadigvæk på en velfungerende motionsafdeling som stabil base hvor medlemmerne både nyder og yder i klassisk foreningsregi. Det har gjort det muligt for klubben at vokse, både mht. medlemstal og aktivitetsniveau.

Bestyrelsens konstituering og opgaver

Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Per Mikkelsen som formand, Christian Lauridsen (nyvalgt) som sekretær, Jesper Hyldig som kasserer, Ejvind Overgaard, Peter Undall, Peter Larsen og Carsten Pedersen som menige medlemmer med forskellige arbejdsområder. Bestyrelsen er i løbet af det første halvår blev omstruktureret, da Anders Kortsen som suppleant overtog Ejvind Overgaard post og Julie Bach blev hentet ind for at overtage Carsten Pedersens post. Både Ejvind og Carsten måtte trække sig af personlige årsager. Bestyrelsen ønsker at takke Ejvind og Carsten for den solide indsats de på hver deres område har ydet i bestyrelsen og til gavn for klubben.

På det første bestyrelsesmøde i februar blev der snakket målsætninger for 2014 og disse mål blev knyttet til fordelingen af poster og opgaver. Licensafdelingen for både mtb og landevej skulle udvikles og støttes. Endvidere var det et mål at få flere aktiviteter og sociale tiltag, herunder etablering af begynderhold for både kvinder og mænd. Bl.a. disse mål gjorde det naturligt at hente Julie ind i bestyrelsen, da vi stod og manglede en suppleant.

Anders og Peter Larsen har primært arbejdet med mtb-aktiviteter, herunder klubbens mtb-løb, mens Peter Undall og Christian har haft fokus på landevej og licens. Som omtalt er der blevet sat mere fokus på kvindesiden efter Julie kom med i bestyrelsen.

 

Status vedr. aktiviteter og mål/resultater

Licensrytterne

Antallet af MCK’er med rytterlicens voksede i 2014. Vi har i seneste medlemsliste registreret 9 MTB-licensryttere og tre landevejsryttere med licens. Flere er på vej. I 2015 kan det samlede antal licensryttere blive 20 måske. Og det er ryttere, der frem i rækkerne. Der har været flere oprykninger og topplaceringer i flere rækker. Disse ryttere og deres bagland har gjort et fantastiske arbejde i 2014, og de har gjort det uden ret meget støtte fra klubben bortset fra lidt administration i forhold til DCU mv.

DCU har i det forløbne år haft en ny organisering af klubberne til høring og har med virkning fra 2015 vedtaget en helt ny struktur, hvor den gamle skarpe deling mellem motion og licens er erstattet af et system med tre kategorier: basisklubber, sportsklubber og eliteklubber. MCK er af flere grunde nu opgraderet til eliteklub, men grundlæggende handler det om at kunne lade området eliteryttere (primært MTB) repræsentere vores klub. Der følger som tidligere forpligtelser med i forhold til DCU’s løbsplanlægning, men vil den ny bestyrelse tage med i planlægningen af mål og opgaver for de kommende år.

For at få afstemt de gensidige forventninger har bestyrelsen holdt et par møder med licensrytterne midt på året. Generalforsamlingen sidste år bakkede op om et aftalepapir hvor licensryttere får betalt licens mod at deltage aktivt i nogle klubaktiviteter, såsom motionisternes træning mv. Denne aftale har vi snakket om, og det har fungeret. Men vi har også i bestyrelsen været i dialog med rytterne om hvordan vi som klub kan hjælpe aktivt på andre områder.  Dette er resulteret i arbejdet med at indkøbe en transporttrailer og lave en delvis finansiering af transportomkostninger i forbindelse med løb. Traileren blev ikke en realitet i 2014, men bliver det nok i 2015. Der arbejdes med en model hvor klubben køber traileren og søger udgifterne dækket via sponsorer. Rytterne hjælper her med at finde sponsorer som køber reklamepladser på trailerens sider.

Imens vi samarbejdede om at få realiseret disse tiltag dukkede idéen om en sponsorfinansieret eliteafdeling op. Ideen er her at 3-4 af vores eliteryttere indgår i et sponsorfinansieret eliteteam med eget navn, men med MCK som moderklub der stiller licensen til rådighed. Vi har søgt rådgivning hos både DCU og andre der kan udtale om mulighed problemer og risici. Men det hele er nu på plads, og Team Flammen er en realitet. MCK er som omtalt eliteklub og vil fungere som såkaldt moderklub licensmæssigt. Flammen-rytterne er medlemmer af MCK og forpligter sig på at køre lokale løb for MCK. Her vil de vise trøjen frem og forhåbentlig give klubben sportslige resultater.

Vi fortsætter dog med trailerprojektet. Og tanken er at traileren skal kunne bruges bredt, f.eks. til motionsløb hvor klubben møder op med en gruppe. Det gælder både mtb og landevej.

Bestyrelsen håber at tingene kommer til at fungere, selvom vi ikke kun er licensklub og ikke organisatorisk mv. gør tingene helt på samme måde som andre traditionelle licensklubber i området. Vi tror dog, at vores model fungerer; især fordi der bliver lagt et stort arbejde i fra rytternes side og de har stor opbakning fra baglandet.

Tiltag rettet mod begyndere

Bestyrelsen har fået flere forslag og ønsker i retning af, at klubben skal have tilbud til begyndere og tiltag rettet mod at skaffe medlemmer fra den gruppe af klubløse motionister, vi alle møder på både landevej og i skoven. Flere kvinder i klubben har også været et stort ønske. Der er kommet flere tiltag ud af den snak.

MTB-afdelingen har stået for et vellykket begynderarrangement i Legind. Her deltog også flere kvinder. Og der er nu en håndfuld kvinder i klubben. De har kørt sammen og organiseret træning, bl.a. i samarbejde med Julie fra bestyrelsen. Julie har endvidere taget flere initiativer til at kvinder samles omkring forskellige ting.

Et andet tiltag har været et egentligt begynderhold. Her har klubben været vært ved en introduktionsaften hvor der blev snakket om hvordan man kommer i gang og hvilket udstyr, der er nødvendigt. Peter fra Fri Cykler havde nogle cykler med og gav nogle bud på begyndercykler, cykler til kvinder mv. Herefter kom holdet i gang, og der blev kørt torsdag aften i august og september. Vi gjorde det gratis og uforpligtende at deltage, netop for at give folk en fair chance for at prøve cyklingen af.

Det har været en succes med disse tiltag. Og vi har også snakket med DGI om hvor vigtigt det er lokalt at få fat i de mange ”løse fugle” og interesserede, der blot ikke kan bekvemme sig til at blive medlemmer.

Alt i alt er det lykkedes at få både kvinder og begyndere ind i klubben i 2014, og arbejdet fortsætter i 2015.

Organisering af træning

 • Landevejsmotion:
  • Vi har satset på god organisering af tirsdagstræningen med kaptajner på hold 1, 2 og3.
  • Inden sæsonstarten sidst i marts formulerede bestyrelsen nogle nye principper for de tre hold, hvor der er mere fokus på kørestil end gennemsnitshastighed.
  • Disse principper er blevet prøvet af og har nok været med til at give en bedre fordeling af ryttere. I hvert fald er hold 1 vokset og flere gange være det største hold; helt forskelligt fra tidligere år hvor vi har kæmpet med i det hele taget at sende hold 1 afsted. Der har været god stemning på holdene og deltagelse af 20-30 motionister næsten hver tirsdag.
  • Torsdagstræningen har i 2013 foregået som fælles start fra roklubben. Og det har fungeret med deltagelse af 5-10 motionister de fleste torsdage. I efteråret har der været et begynderhold om torsdagen. På den måde har begynderne kunnet møde nogle af de gamle klubmedlemmer.
  • Søndagstræningen: Tilslutningen har været meget ujævn og måske ikke helt så mange planlagte lange ture som tidligere år.
 • MTB:
  • Der har været arbejdet med faste tidspunkter og masser af aftaler. Der har været en del ture til Thy og andre steder. Man kan se på Facebook hvor stor aktivitet der er. Der er blevet diskuteret mange ting vedr. træning og kørsel i skovene mv. Og der har været deltagelse i rigtig mange løb gennem hele sæsonen, såvel de korte som lange maraton, 6, 12 og 24 timers løb. Flot med det store fællesskab hvor der er også er plads til det sociale.
 • Licens MTB og landevej
  • MTB-eliteafdelingen har været meget effektiv med en gennemført seriøs indstilling til træningen året rundt. Man har fået det ud af at være en fast gruppe med en masse ryttere på vej frem og med høje ambitioner.
  • Landevejsrytterne træner mere individuelt, men har også deltaget på hold 1 om tirsdagen. Kommer der flere licensryttere i gang, vil vi også se mere organisering.
 • Begynderhold på landevej
  • Der blev fulgt nogle principper med korte distancer og instruktioner fra starten. Gradvis blev distancen sat op og tilpasset deltagernes niveau og ønsker.
 • Spinning
  • Spinningen var lidt svær at få i gang i efteråret. Men vi fandt et nyt princip med rotation hvor flere instruktører skiftes til at lede spinningen mandag og onsdag. Det har også givet mere afveksling med skiftende fokus på træningsmetoder.

Tak til alle kaptajner og medlemmer der har påtaget sig opgaver med at lede og organisere træningen. Det betyder meget og er noget vi som klub skal have fokus på. Medlemmerne skal føle, der er noget at komme efter.

En helt særlig tak skal lyde til de mountainbikefolk, der med Kaj Trans i spidsen har lagt et utal af timer i at forbedre træningsforholdene med spor og teknikanlæg i området bag Jesperhus. Det er et enestående anlæg vi har fået, både til træning og løb. Vores lokale løb har fået høj teknisk kvalitet, og vi kan tilbyde noget der kan tiltrække eliten og skaffe store arrangementer til egnen. Vi kan ikke takke nok for indsatsen. Den har været med til at løfte klubben i 2014. Også en tak til Jesperhus som stiller terrænet til rådighed og også har hjulpet med udstyr og materialer. Det er et meget værdifuldt samarbejde vi har fået etableret, og det viser vejen frem også i forhold til de udfordringer samarbejdet med resten af skoven har givet.

 

Klubarrangementer og styrkelse af de sociale

Udover de sædvanlige arrangementer med sæsonstart og afslutning, har vi på opfordring fra medlemmer startet en ny tradition med klubaftener. Tre aftener med god opbakning er det blevet til. Det giver mulighed for at formidle viden, debattere forskellige emner, og sidst men ikke mindst at få styrket det sociale liv i klubben. Med de første tre aftener afvikling kan vi sige, at klubaftener er en succes, der er kommet for at blive. Vi har dygtige folk i klubben som kan give viden og erfaring videre, og vi kan trække eksterne folk ind. Senest havde vi DGI på besøg, og det gav masser af inspiration til klubarbejdet.

Klubaftener og fester er en del af klublivet, som vi helt klart skal have mere af i 2015. Medlemmerne er meget velkomne til at foreslå tiltag; måske kommer nogle med inspiration fra andre foreninger mv.

Tak til medlemmerne for at møde op og deltage, og tak til arrangementsudvalget mf. der har hjulpet.

Klubbens løbsarrangementer:

 • Thy-Mors MTB sommer-cup

Cuppen afvikledes for tredje gang med en afdeling i Legind. Tak til arrangører og hjælpere for at sørge for at MCK deltager i dette arrangement. Tak til de lokale ryttere der på bedste vis har repræsenteret MCK. Vi fylder godt i det lokale billede.

 • Mors Rundt 2013:

Med ca. 300 deltagere havde vi en nedgang i forhold 2013, men udfordringerne med skybrud aftenen før løbet bærer en del af forklaringen. Heldigvis blev selve løbet afviklet næsten perfekt og med nye tiltag i målområdet og ros fra deltagerne er løbet stadigvæk et stort aktiv for klubben. Vi takker Spar Nord, hjemmeværnet og klubbens mange hjælpere for opbakningen.

 

 • MTB Skaregaard:

MCK stiller hjælpere og deltagere, og MTB-udvalget hjælper med at stikke ruten ud mv. Museet stiller området til rådighed og annoncerer, men deltager ikke længere aktivt med hjælpere og åbning på Skarregaard. Alligevel har løbet sin berettigelse og er med sin placering i sommerferien et aktiv. Selve området med molergravene er helt enestående, så vi må satse på at bevare løbet. Tak til hjælperne.

 • MTB Jesperhus:

Jesperhusløbet er et stort aktiv for klubben, og løbets setup er ændret meget de sidste to år med nyt tidspunkt og tættere samarbejde med Jesperhus vedr. faciliteterne. I år kunne løbet tage det nye teknikspor i brug, hvilket gav en fantastisk publikumsvenlig afvikling af løbet. Desværre kom der af forskellige grunde ikke helt så mange deltage som forventet. Koordinering af de forskellige løb for eliten spiller ind. Det er svært at finde det rigtige hul i kalenderen. Men et er sikkert; vi har et fantastisk løb at tilbyde, og vi skal have det promoveret godt i 2015.

Vores område, tekniksporet mv. er så stort et aktiv, at vi i 2015 får udvidet løbsaktiviteterne. Der er som bekendt allerede afviklet en afdeling af Vestjysk MTB-cup og senere kommer en afdeling af Firma-DM. Måske kan vi trække andre løb, eller måske et DM, til området i fremtiden. MTB-afdelingen har i hvert fald skabt grundlaget via indsatsen i 2014.

 

Bestyrelsesarbejde i øvrigt

 • Sponsorer og klubtøj: Vi har virkelig fået klædt medlemmerne på med det nye klubtøj, og det har fået ros af mange medlemmer. Der er bestilt godt med supplerende tøj her til andet år. Vi er mere synlige end nogensinde mht. klubtøj og vi får vist sponsorerne godt frem.
 • Havnen og samarbejdet om klublokaler i søsportscentret: Projektet er nu kommet til det afgørende punkt mht. projektstyringen og samarbejdet med Bodilsen Totalbyg. Det blev klart i 2014. Projekt- og byggefase skal iflg. aftalerne starte her i første del af 2015.
 • Udvalgsarbejde
  • Bestyrelsen takker de forskellige udvalg for deres store arbejde for klubben.
  • Sammensætningen af udvalgene og arbejdsopgaverne snakker vi om under punktet sidst på dagsordenen.

 

 • Samarbejde med andre klubber mv.
  • Pinen & Plagen løbeklubben har vi som tidligere år samarbejdet med ved at stille hjælpere til nogle af løbeklubbens arrangementer (bl.a. 100 miles), og løbeklubben har stillet med tidtagning til Spar Nord løbet Mors Rundt.
  • Roklubben:
   • Fællesskab om lokaler og spinningscykler.
   • Hjælpere til julerock. Ca. 10 MCK-medlemmer hjalp til juledag i Nykøbing Hallen. Tak til de frivillige som på den måde skaffer indtægter til klubben.
  • DGI: Vi har haft besøg af en konsulent til en klubaften, og DGI kan vi trække på i forhold til kurser, aktiviteter, tidtagning og viden om forskellige ting. Det kan f.eks. være lokalt afviklede kurser indenfor mtb og landevejscykling. 2015 kommer sikkert til at byde på nogle af disse ting.

 

Stor tak til alle medlemmer for indsatsen i det forløbne år. Stor tak til bestyrelsen, de arbejdende udvalg og alle de frivillige som har sørget for at ideerne blev ført ud i livet.

Vi er en forening som er helt afhængig af frivillig indsats. Men jeg mener også, at tager man del, får man meget igen. For mig har det i hvert fald igen i år været en fornøjelse at være formand for vores forening.

 

Per Mikkelsen

Nykøbing, januar 2014

Skriv et svar