Generalforsamling i Morsø Cykelklub

Onsdag 29. januar 2014 kl. 19 i Spar Nords lokaler på Kirketorvet 

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
 4. Årets cykelrytter
 5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 22/1.

 1. Fastsættelse af kontingent
 2. Valg af bestyrelse.

På valg: Per Mikkelsen, Peter Larsen og Peter Undall.

Bestyrelsen består desuden af: Jesper Hyldig, Ejvind Overgaard, Carsten Pedersen.

Bent Birk Kristensen er efterår 2013 udtrådt af bestyrelsen efter eget ønske. Der skal derfor nyvælges et medlem til bestyrelsen.

Valg af suppleanter.

 1. Valg af revisor + revisorsuppleant.
 2. Valg af stående udvalg

Mors Rundt, MTB-løbsudvalg, aktivitets/festudvalg. Se udvalgenes sammensætning og opgaver i bilaget.

 1. Eventuelt.

Bestyrelsen for MCK

 Bilag:

 • Stående udvalg
 • Forslag til aftale med licensryttere
 • Henvendelser vedr. holdinddelinger på landevejen.

Bilag til generalforsamlingen

Klubbens stående udvalg og deres opgaver:

Mors Rundt: Udvalget står for motionscykelløbet ”Sparbankløbet Mors Rundt” (juli). Udvalget holder 4-5 planlægningsmøder årligt og laver aftaler med politi, hjemmeværn, diverse sponsorer og leverandører, hjælpere mv. Desuden er der en del opgaver med PR og presse.

Udvalget har 4 medlemmer: Per Mikkelsen, Ejvind Overgaard, Torben Hellegaard, og Erling Dinesen.

 

MTB-løbsudvalget: Udvalget planlægger/ afvikler Jesperhusløbet (november) og arrangerer sammen med Morslands historiske museum Skarregaardløbet (juli). Udvalget holder 4-5 planlægningsmøder årligt og laver aftaler med skoven, sponsorer og leverandører. Der er opgaver vedr. PR og presse.

Udvalget har 3 medlemmer: Peter Larsen, Carsten Pedersen og Michael Aakmann Pedersen

Aktivitets/festudvalget: Udvalget tager initiativer til aktiviteter som styrker fællesskabet i klubben. Desuden hjælper udvalget med det praktiske i forbindelse sæsonstart, sæsonafslutning, generalforsamling mv.

Udvalget har 4 medlemmer: Peter Undall, Erling Dissing, Knud Boll og Ole Raunskov.

 

 

Forslag til aftale mellem Morsø Cykelklub og klubbens licensryttere.

MCK honorerer klubbens licensryttere på følgende måde:

 • Klubben betaler den enkelte rytters licens. Licensen koster 600 kr. i 2014.
 • Licensryttere bestiller og betaler selv licensen via DCU’s licensportal.
 • Der afregnes med klubbens kasserer ved aflevering af dokumentation sidst på året.
 • Klubben finansierer et sæt tøj (kortærmet bluse og kortærmet trøje) årligt.
 • Rytterne køber/lejer selv evt. chip.

Klubben forventer til gengæld at man som licensrytter medvirker til at profilere klubben ved at være aktiv 1-2 gange om måneden:

 • Introduktion af nye medlemmer og andre interesserede, træning med motionister og nystartede licensryttere (børn og unge), deltage i forskellige arrangementer hvor klubben og dens sponsorer deltager mv.
 • Deltage i et vist antal løb.
 • Hjælp i forbindelse med planlægning og afvikling af Mors Rundt, Jesperhusløbet og lignende arrangementer.

Det konkretiseres i forhold til den enkelte rytter hvad der forventes og hvordan man udøver sin aktivitet.

Landevejsmotion

Bestyrelsen har fået flere henvendelser vedr. landevejsmotionen og holdinddelinger, køretempo, kaptajnroller mv. Det drejer sig generelt om disciplin og aftaler, og at man skal flytte/rykke op i stedet for at man måske er med til at presse tempoet op. Det drejer sig også om at få nye medlemmer i gang i trygge rammer. Egentlige begynderhold er også bragt i forslag med tanke på den model Pinen & Plagen benytter.

Skriv et svar