Generalforsamling i Morsø Cykelklub

Mandag 26. januar 2015 kl. 19.30

COBB SCANDINAVIA Elmevej 8, Glyngøre DK-7870 Roslev

 

BEMÆRK det udvidede program:

  • 30 – 18.30 rundvisning på COBB SCANDINAVIA ved Brian Larsen
  • 30 – 19.30 spisning (smørebrød fra Erslev slagter) vand + øl. Tilmelding nødvendig!
  • 30 – 21.30 generalforsamling efterfulgt af kaffe og lagkage.

Tilmelding til spisningen senest søndag 18/1 til Jesper Hyldig (jesper-hyldig@mail.dk / 22796279 eller Per Mikkelsen pm@morsoe-gym.dk / 23614981).

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

Valg af dirigent.

Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab

Årets cykelrytter

Forslag fra bestyrelse og medlemmer

Fastsættelse af kontingent

Valg af bestyrelse:

På valg: Jesper Hyldig, Anders Kortsen (indtrådt som valgt suppleant for Ejvind Overgaard) og Julie Bach (udpeget af bestyrelsen som suppleant for Carsten Pedersen).

Bestyrelsen består desuden af: Per Mikkelsen, Christian Lauridsen, Peter Larsen og Peter Undall (alle valgt 2014).

Valg af suppleanter.

Valg af revisor + revisorsuppleant.

Valg af stående udvalg

Mors Rundt, MTB-løbsudvalg, aktivitets/festudvalg. Se udvalgenes sammensætning og opgaver i bilaget.

Eventuelt. Herunder orientering og debat vedr. forskellige aktivitet og tiltag.

Bestyrelsen for MCK

Skriv et svar