Generalforsamling MCK 29. januar 2014

Bestyrelsens beretning:

2013 har været et godt år hvor det især er blevet markeret, at MCK går i retning af at etablere sig som elite- og licensklub på basis af en velfungerende motionsafdeling. DCU har åbnet for at motionsklubbers medlemmer kan have licens uden at klubben forpligtes til at arbejde med løbsarrangementer mv. Det er en udvikling der passer klubber af vores type godt.

Bestyrelsens konstituering og opgaver

Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Per Mikkelsen som formand, Bent Birk Kristensen som sekretær, Jesper Hyldig som kasserer, Ejvind Overgaard, Peter Undall, Peter Larsen og Carsten Pedersen som menige medlemmer. Peter Undall og Ejvind Overgaard har arbejdet med landevejsaktiviteter mens Peter Larsen og Carsten Pedersen har organiseret mtb-aktiviteterne.

 • Klubbens forskellige afdelinger. Status vedr. aktiviteter og mål/resultater.
  • Landevejsmotion:
   • Peter Undall og Ejvind Overgaard har stået for kalenderen i de to halvsæsoner.
   • Tirsdagstræningen: Vi har fortsat med skemalagte kaptajner på hold 2 og 3. Der har kun få gange været udskilt et hold 1. Det har fungeret nogenlunde, fordi kaptajnerne har styret og holdt sammen på tingene. Der har været tilbudt aktiviteter med spurter, bakkekørsel mv. som har kunnet give de stærkeste nogle udfordringer. Generelt har der været tilslutning i omfanget 15-25 ryttere de fleste tirsdage.
   • Torsdagstræningen har i 2013 været tilbage som fælles start fra roklubben. Og det har fungeret med deltagelse af 8-10 motionister de fleste torsdag.
   • Søndagstræningen: Tilslutningen har været meget ujævn. Men de gange hvor der har været meldt længere ture ud, har det fungeret.
   • Der har været en del medlemmer til de lokale motionsløb Forårsdag i Thy og Skiveløbet. Skiveløbet blev rundet af med en klubfest om aftenen.
   • Også i 2013 har det knebet lidt med at få samlet grupper til løb uden for lokalområdet.
   • MTB:
    • Klubben har med en række flotte resultater af de unge MTB-ryttere fået en seriøs elite-afdeling i 2013. Helt fantastisk er det, at både Jesper og Thomas Trans har kvalificeret sig til at køre løb på allerhøjeste niveau, A-rækken. Det er vi stolte af. Jesper og Thomas har sammen med en række andre markeret sig konstant i en række store løb. MCK er i løbet af kort tid blevet en klub der er synlig på resultatlisterne rundt omkring. Rytterne har hjulpet hinanden flot med praktiske ting og træning.
    • Motions-MTB er der rigtig meget gang i. Der har været arbejdet med faste tidspunkter og mødestedet er flyttet til Jesperhus. Der har været en del ture til Thy og andre steder. Man kan se på Facebook hvor stor aktivitet der er. Der er blevet diskuteret mange ting vedr. træning og kørsel i skovene mv. Og der har været deltagelse i rigtig mange løb gennem hele sæsonen, såvel de korte som lange maraton, 6, 12 og 24 timers løb. Flot!
    • Licens til MTB og landevej
     • Bestyrelsen har flere gange snakket om hvordan klubben fremover kan håndtere det at have ryttere med licens iflg. de nye DCU-muligheder for motionsklubber. Det har resulteret i en forslag som er til diskussion på denne generalforsamling.
     • Ungdom:

Vi har haft en del unge (14-18 årige) medlemmer på både landevej og mtb. Vi har indtryk af det fungerer godt med blandingen af unge og ældre. De unge aspirerer måske til at prøve licens i D-klassen. Men vi har ikke lige nu børn/unge der overvejer at starte i børne- og ungdomsrækkerne hos DCU (U12, 14, 16, junior mv.).

 

 • Spinning:
  • Vores spinningsafdeling har stabil deltagelse i forhold til tidligere år.
  • Der er instruktør på alle hold og samarbejde med roklubben.

 

 • Arrangementer:
  • Sæsonstart og –afslutning: Traditionen tro har vi indledt og afsluttet landevejssæsonen med et cykle-spise arrangement. Det betyder helt klart noget for det sociale liv i klubben med disse traditioner.
  • Vi havde et sommerarrangement hvor der blev grillet på Cobb-griller. En rigtig god aften som sluttede med auktion. Cobb (Brian Larsen) sponserede de tre griller og hele indtægten gik ubeskåret til klubben.
  • Skiveløbet blev kombineret med en klubfest i roklubbens lokaler. En rigtig god aften hvor der blev festet igennem med god mad og en velassorteret bar stablet på benene af Jesper Hyldig og Peter Undall. Tak for det initiativ.
  • Vi har haft besøg af Martin Nørris et par gange. Begge gange har det drejet sig om Harzen og klubture. Til juleafslutningen samlede han op sensommerens tur med flot video fra de udfordrende nedkørsler fra Brocken mv. Tak til Martin for arbejdet med at arrangere ture med både sportslige udfordringer og sociale tilbud.

 

Tak til medlemmerne for at møde op og deltage, og tak til arrangementsudvalget mf. der har hjulpet.

 

 • Klubbens løbsarrangementer:
  • Thy-Mors MTB sommer-cup
   • Cuppen afvikledes for anden gang med bl.a. en afdeling i Legind. Tak til Carsten og Peter for at sørge for at MCK deltager i dette arrangement. Tak til de lokale ryttere der på bedste vis har repræsenteret MCK. Vi fylder godt i det lokale billede efterhånden.
   • Mors Rundt 2013:
    • Med ca. 400 deltagere og godt vejr blev det igen en god årgang af vores ældste løb.
    • Løbet har taget navn efter vores hovedsponsor Spar Nord som støtter løbet og klubben rigtig flot. Tak for det!
    • Tidtagningen stod løbeklubben Pinen & Plagen igen for og vores samarbejde fungerer godt.
    • Det lokale hjemmeværn stillede med 12 hjælpere og gav løbet sikkerhed og god afvikling. Selvom hjemmeværnet er blevet omstruktureret og ikke er så lokalt funderet længere, fik vi et professionel indsats fra hjemmeværnet. Tak!
    • Klubbens medlemmer og frivillige klarede de mange hjælperopgaver. Der skal måske skubbes godt på for at få de fornødne altid hjælpere. Men det lykkes jo altid. Og uden indsatsen kunne klubben ikke stå for disse løb.
   • MTB Skaregaard:
    • MCK stiller hjælpere og deltagere, og MTB-udvalget hjælper med at stikke ruten ud mv. Museet annoncerer og stiller personale til rådighed.
    • Der var ca. 50 deltagere i år. Godt med et mtb-løb om sommeren. Godt for Mors og den aktive turisme bl.a.
    • Museet og MCK deler fortjenesten.

 

 

 • MTB Jesperhus:
  • Jesperhusløbet er et stort aktiv for klubben. Og det fornyede/foryngede løbsudvalg har virkelig arbejdet med løbets setup. Nyt start- og målområde og et tættere samarbejde med Jesperhus vedr. faciliteterne. Det fungere godt selvom der var enkelte opgaver hvor der måtte træffes hurtige beslutninger. Vejret blev en stor udfordring med kraftig regn som gjorde det meget hårdt for rytterne. Der var over 100 deltagere trods de vejrmæssigt meget lidt indbydende forhold. Og der var ros til de nye tiltag. Evalueringen har givet gode input til 2014-udgaven af løbet. Og det ligger allerede nu fast, at løbet afvikles tidligere på året, nemlig i slutningen af september i forbindelse med Jesperhus sæsonafslutning. Det har potentialet til at løfte løbet endnu mere mht. deltagelse og publikum.

 

 • Bestyrelsesarbejde i øvrigt
  • Sponsorer og nyt klubtøj: Som allerede bekendt lykkedes det bestyrelsen (Jesper og Peter) at skaffe nogle langt bedre sponsorkontrakter og indtægter. Det har gjort det muligt at få lavet nyt klubtøj og tilbyde alle medlemmer et sæt tøj gratis. Sponsorerne forventer selvfølgelig noget til gengæld. Og her drejer sig primært om at vise tøjet frem til træning og løb og i øvrigt at støtte sponsorerne som er knyttet til lokalområdet.
  • Havnen og samarbejdet om klublokaler i søsportscentret: Projektet er kommet lidt nærmere realisering i 2013. Der er organiseret grupper som arbejder med indretning mv. Fondsansøgningerne er pudset af og klar til den endelige behandling i 2014.
 • Udvalgsarbejde
  • Bestyrelsen takker de forskellige udvalg for deres store arbejde for klubben.
  • Sammensætningen af udvalgene og arbejdsopgaverne snakker vi om under punktet sidst på dagsordenen.
 • Samarbejde med andre klubber mv.
  • Pinen & Plagen løbeklubben:
   • Hjælp til Broløbet i foråret. 5-6 medlemmer kørte foran og samlede op på de tre distancer.
   • Hjælp 100 miles. Tak til klubbens medlemmer der tilbragte en mørk nat på de små veje på vest- og sydmors. Flot arbejde som løbeklubben også sætter stor pris på.
   • Pinen & Plagen hjælper os med tidtagning til Mors Rundt.
  • FLUIFF-motion: hjælpere til Jesperhusløbet. Og så har vi samarbejdet med FLUIF i mtb-sporudvalget.
  • Roklubben:
   • Fællesskab om lokaler og spinning. Vi har efterhånden også lidt klubkultur sammen, bl.a. juleafslutningen.
   • Hjælpere til julerock. 5-6 MCK-medlemmer hjalp til juledag i Nykøbing Hallen. Tak til de frivillige som på den måde skaffer indtægter til klubben.
  • DGI: DGI er en stor spiller på motionsområdet, og vi har haft organisationen med i udviklingen af løsninger på MTB-området.
  • Samarbejde med de øvrige klubber i området: Det såkaldte sporudvalg har lavet et stort arbejde med at stable et færdigt forslag til spor i skovene på benene. Alle har været enige om tingene, og der er skaffet bred lokal opbakning til realiseringen. Men skovejerne har som bekendt signaleret uvilje til at realisere projektet. Med opbakning fra kommunen, Jesperhus og de mange aktive brugere er det ærgerligt, at der ingenting sker.

 

 • Presse og offentlighed
 • Morsø Folkeblad har løbende bragt nyheder og resultater. Der har også været lidt større artikler om vores MTB-ryttere og deres resultater. Vi kan bruge MF som en platform for offentlig om sporten, og det er vi glade for.
 • Hjemmesiden har udviklet sig til en blog hvor flere medlemmer bidrager og sørger for at de aktuelle sager dækkes.
 • Vi har et par Facebookgrupper. Overvej at melde jer til, hvis I er på Facebook. Det gør udveksling nemmere. Der er blevet annonceret og diskuteret en masse væsentlige ting i årets løb.

 

Stor tak til alle medlemmer for indsatsen i det forløbne år. Stor tak til bestyrelsen og de arbejdende udvalg som har sørget for at ideerne blev ført ud i livet.

Vi er en forening som er helt afhængig af frivillig indsats. Men jeg mener også, at tager man del, får man meget igen. For mig har det i hvert fald igen i år været en fornøjelse at være formand for vores forening.

 

Per Mikkelsen

 

Nykøbing, januar 2014

Skriv et svar