Når den nye struktur er plads medio april, bliver kalenderen sammenstykket af udvalgenes bidrag mht. aktiviteter, faste tidspunkter mv.