Følgende datoer er der jagt i de lokale skove

Legind:
21/10-17
4/11-17
25/11-17

13/1-18

Gammeløre:
28/10-17
11/11-17
25/11-17
9/12-17
6/1-18
20/1-18

Uddrag af aftaleteksten med skovejerene: ‘Skoven friholdes for MTB-kørsel min. et døgn før jagtdagen, og selvfølgelig på hele jagtdagen’.

DET SKAL RESPEKTERES