Udvalgets arbejdsområde: organisere træning med kaptajner, begynderevents, klubture mv.

  • Kontaktperson fra bestyrelsen: Per Mikkelsen
  • Tovholder: Dorthe Bækhøj / Anni Overgaard
  • Udvalgsmedlemmer: Annemarie Dal Overgaard, Lisbeth Nyby …

Kontakt: