Aktivitets- og festudvalg

Udvalgets arbejdsområde: Klubarrangementer (klubaftener, fester, sæsonstart/afslutning mv.), generalforsamling (i samarbejde med bestyrelsen). Udvalget fungerer også som husgruppe i forbindelse med indretning og brug af lokalerne på Duevej.

  • Kontaktperson fra bestyrelsen: Mads Holmgaard Sørensen
  • Tovholder: Mads Sørensen
  • Udvalgsmedlemmer: Erling Dissing, Anni Overgaard, Linda Brogaard, Bente Trans, Dorthe Engmark

Kontakt: