Udvalgets arbejdsområde: Klubarrangementer (klubaftener, fester, sæsonstart/afslutning mv.), generalforsamling (i samarbejde med bestyrelsen). Udvalget fungerer også som husgruppe i forbindelse med indretning og brug af lokalerne på Duevej.

Status for 2019: Ad hoc planlægning af sociale aktiviteter indtil der kan etableres et nyt udvalg. Gode idéer og initiativer støttes af bestyrelsen. På generalsamling tages et debatpunkt med, hvor medlemmerne kan ytre sig om situationen og forslå aktiviteter, melde sig som frivillige mv.

  • Kontaktperson fra bestyrelsen: Kim Jensen Møller
  • Tovholder: Erling Dissing
  • Udvalgsmedlemmer:

Kontakt: