Udvalgets arbejdsområde: Organisere træning for unge under 18 år, kontakt til licensudvalg, informationsmateriale og skolebesøg, Foreningsduen, kontakt til forældre mv.

  • Kontaktperson fra bestyrelsen: (Per Mikkelsen)
  • Tovholder: Ib Lank
  • Udvalgsmedlemmer: Ib Lank, Nicklas Andersen (ungdomsrytter)

Der er overlap til landevejs- og licensudvalg.

Kontakt:

Facebookgrupper: